کراوات و تاریخچه پیدایش آن در تخت جمشید

کراوات و تاریخچه پیدایش آن در تخت جمشید

کراوات و تاریخچه پیدایش آن در تخت جمشید در فرهنگ‌ های انگلیسی و فرانسه نوشته‌ شده است که واژه‌ ی کراوات از نیمه سده ‌ی هفدهم در زبان فرانسه گسترش پیدا کرده است، و البته این یک دزدی فرهنگی است. چون سربازان کروات (سربازان اهل کرواسی) که در هنگ پادشاهی کروات در روزگار لویی چهاردهم…