نگهداری ناخن و کرونا

نگهداری ناخن و دوران ویروس کرونا

نگهداری ناخن در دوران ویروس کرونا نگهداری ناخن ها در زمان شیوع ویروس کرونا. همه گیر شدن کروناویروس زندگی را کاملاً دگرگون کرده است. حتی اگر شما و عزیزانتان به اندازه کافی خوش شانس باشید که مستقیماً تحت تأثیری COVID-19  یا همان کرونا قرار نگیرید ، مواردی  وجود دارد که معمولاً از خانه خارج می…