میکاپ - دلم می خواهد در قرنطینه آرایش کنم!

میکاپ – دلم می خواهد در قرنطینه آرایش کنم!

دلم می خواهد در قرنطینه میکاپ کنم! اخیراً پست های من در اینستاگرام بسیار مورد توجه قرار گرفته و خیلی ها گفته اند که: چقدر آرایش (میکاپ) می کنی، اینقدر آرایش اصلا جالب نیست! حداقل ، نه در دوران قرنطینه. هربار که پست های اینستاگرامی خود را نگاه می کنم، با پیام هایی مانند “اجازه…