موی گوش و رابطه ی آن با سلامتی

موی گوش و رابطه ی آن با سلامتی

موی گوش و رابطه ی آن با سلامتی از رویش مو برروی گوش خود بی تفاوت نگذرید اگر برروی گوش خود با رویش مواجه هستید و البته به مقدار زیاد، احتمالا سلامتی شما دچار مشکل شده است. معمولا هر نشانه ای در گوش به قلب نسبت داده می شود و به همین دلیل در صورت…