موهای موجدار در دوران کرونا و قرنطینه

موهای موجدار – در دوران ویروس کرونا

موهای موجدار – در دوران ویروس کرونا من هرگز مجبور نشده بودم مدل بافت موهای موجدار خود را از بین ببرم ، تا اینکه کرونا ( قرنطینه ) یا همان COVID-19 رخ داد! با یک حس عجیب و غریب در گلوی من شروع شد. روز بعد ، سرفه و سوزش کمی به وجود آمد. اما…