مداد چشم ابزاری برای زیبایی

مداد چشم ، ابزاری برای زیبایی

مداد چشم ، ابزاری برای زیبایی یکی از مهم‌ترین عضوهای صورت، چشم ها هستند و همانطور که می دانیم آرایش چشم ها همواره مورد توجه بوده است. یکی از ابزارهای آرایش چشم، مداد چشم است و به خاطر راحتی استفاده و پاک شوندگی آسان از محبوبیت فراوانی برخوردار هستند. اثر خط چشم بر گیرایی صورت…