دکوراسیون داخلی مدرن

دکوراسیون داخلی مدرن

دکوراسیون داخلی مدرن همانگونه که در مقاله ” دکوراسیون داخلی ” بیان شد، دکوراسیون داخلی ارتباط بین عیلم و زیبایی شناسی بوده و هنر هماهنگ سازی رنگ ها ، وسایل ، اشیاء و … در یک محیط با یکدیگر است. اما سوال مهم این است، دکوراسیون داخلی مدرن چگونه است و امروزه به چه صورت…