لخته شدن خون 7 غذا برای جلوگیری از لخته خون کشنده

لخته شدن خون – ۷ غذا برای جلوگیری از لخته خون کشنده

لخته شدن خون – ۷ غذا برای جلوگیری از لخته خون کشنده لخته شدن خون  – لخته خون که در رگ های پاهای ما قرار می گیرند ترومبوز ورید عمقی یا  DVT(deep vein thrombosis)  نامیده می شوند و می توانند کشنده باشند. نه تنها لخته شدن خون جریان خون را به منطقه آسیب دیده مسدود…