فرمول ویتامینی به منظور بهبود در گردش خون بدن

فرمول ویتامینی به منظور بهبود در گردش خون بدن

فرمول ویتامینی به منظور بهبود در گردش خون بدن فرمول ویتامینی برای گردش خون مناسب – گردش خون بدن از جمله ارکان بسیار مهم در سلامت انسان به حساب می آید. فعالیت قلب به انتقال و گردش خون که اکسیژن و مواد مغذی را به تمامیه بافت ها و اندام های بدن می رساند، منتج…

لخته شدن خون 7 غذا برای جلوگیری از لخته خون کشنده

لخته شدن خون – ۷ غذا برای جلوگیری از لخته خون کشنده

لخته شدن خون – ۷ غذا برای جلوگیری از لخته خون کشنده لخته شدن خون  – لخته خون که در رگ های پاهای ما قرار می گیرند ترومبوز ورید عمقی یا  DVT(deep vein thrombosis)  نامیده می شوند و می توانند کشنده باشند. نه تنها لخته شدن خون جریان خون را به منطقه آسیب دیده مسدود…