مدل-عینک-و-آرایش-مناسب

عینک و آرایش مناسب با آن

مدل عینک و آرایش مناسب مدل عینک و فرم آرایش می تواند باعث زیبایی بسیار زیاد در چهره ی شما باشد. بیل کانینگهام: آن کس که در تکاپوى جستجوى زیبایى است، آن را مى‌یابد. عینک گرچه برای خیلی از خانم ها یک وسیله دست و پا گیر بوده که محدودیت هایی برای آرایش و زیبایی آنها…