پدیکور چیست

پدیکور چیست

پدیکور و اطلاعاتی درباره ی آن به کمک پدیکور گوشت های اضافه نواحی کناری ناخن های پا شما گرفته می شود و بعلاوه پوسته های اضافی قسمت کف پا که باعث اذیت شدن پای خانم ها می گردد حذف خواهد شد و با این کار پای شما از شر ترک زدن پاشنه پا خلاص می…