ریشه گیری موی سر رنگ شده

ریشه گیری موی سر رنگ شده

ریشه گیری موی سر برای مراقبت از زیبایی مو های رنگ شده خود، نخستین موضوع مطرح شده در رنگ کردن  موهای تازه روییده یا همان ریشه گیری است تا اختلاف رنگ بوجود آمده بین ریشه مو و ساقه مو به چشم نیاید. ریشه گیری مو یکی از کارهایی است که با صرف وقت کم و…