دانه های سفید زیر چشم و علت ظاهر شدن آن

دانه های سفید زیر چشم و علت ظاهر شدن آن

دانه های سفید زیر چشم و علت ظاهر شدن آن دانه های سفید زیر چشم دلایل مختلفی می توانند داشته باشند به طور مثال ضایعه ای به نام سیرنگوما که برآمدگی نهایت به بزرگی ۳ میلی متر و به رنگ پوست می باشد می تواند روی پلک های شما ظاهر شود. در واقع غده های…