فروش-اینترنتی-و-کرونا-کسب-و-کار

فروش اینترنتی و کرونا

آیا فروش اینترنتی لوازم آرایشی می تواند نقصان نبود فروشگاه ها را در دوران کرونا جبران کند؟ فروش اینترنتی یکی از را هایی است که در دوران شیوع ویروس کرونا شاید تمامیه کسب و کار ها به آن فکر کرده باشند. سوال اصلی در این است که آیااین روش جواب گوی ضررهای وارده به کسب…