خیلی کیف می کنم وقتی میام تو سایتتون، کلی انرژی مثبت داره و سرگرم کننده است